Przesuwa na górę strony

Budowa chodnika przy ul. Paderewskiego od al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu

Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 8 grudnia 2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowę nr 33G/1/2023/RFRD/B na realizację ww. zadania.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

  • Roboty pomiarowe
  • Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
  • Roboty ziemne
  • Krawężniki, oporniki, obrzeża
  • Podbudowy
  • Nawierzchnie
  • Regulacja urządzeń podziemnych
  • Oznakowanie pionowe i poziome
  • Roboty inne

Celem projektu jest budowa chodnika i ścieżki rowerowej o długości 0,085 km na terenie Gminy Świecie.

Rozpoczęcie realizacji zadania: 01.12.2023 r.

Całkowita wartość zadania: 187 001,19 zł

Wartość dofinansowania: 149 600,00 zł