Przesuwa na górę strony

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świeciu

W dniu 06.12.2023 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia Krzysztofa Kułakowskiego podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich projektu pn. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świeciu, w zakresie rzeczowym:

– budowa łukowego zadaszenia boiska do 600 m²,

– budowa boiska wielofunkcyjnego do 600 m²,

– budowa zaplecza sanitarno-szatniowego do 100 m² lub większego,

– zakup 4 stanowisk strzelnicy laserowej.

Termin zakończenia Zadania określa się do dnia: 31.12.2024 r.

Minister planuje udzielenie Dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 1 724 966,00 zł.

Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 70,00% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją Zadania.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją Projektu:

Środki własne i inne w kwocie: 739 272,00 zł,

Dofinansowanie w kwocie: 1 724 966,00 zł.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.