Przesuwa na górę strony

Mieszkańcy wypowiedzieli się na temat aktualnych potrzeb

Spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju Gminy

Po spotkaniu z samorządowcami i przedsiębiorcami głos w debacie na temat problemów, którymi należałoby się zająć w najbliższych latach, wypowiedzieli się mieszkańcy. Przedstawione przez nich sugestie znajdą odbicie w nowej Strategii Rozwoju Gminy Świecie na lata 2022-2030.

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem, który wskazuje wizję i kierunki rozwoju w perspektywie długofalowej. Stanowi plan działania dla burmistrza, radnych i urzędników. Wyznacza decyzje dotyczące inwestycji na najbliższe osiem lat i pozwala poszukiwać z wyprzedzeniem źródeł ich finansowania.

Opracowanie dokumentacji, która będzie przewodnikiem w najbliższej przyszłości, powierzono Fundacji Stabilo z Torunia. Tej samej, która pracowała nad niedawnym poszerzeniem granic miasta.

Czwartkowe spotkanie z mieszkańcami w Spółdzielczym Ośrodku Kultury Stokrotka, podobnie jak debaty z udziałem przedsiębiorców i samorządowców, prowadził Łukasz Broniszewski, prezes Stabilo.

Punktem wyjścia do dyskusji była krótka analiza demograficzna gminy oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców.

W zasadzie w obydwu przypadkach przedstawione informacje pokrywały się z powszechnym odczuciem, że gmina jest więcej niż dobrym miejsce do nauki, pracy i życia.

Warto podkreślić, że stopa bezrobocia w gminie Świecie wynosi zaledwie 3,4 proc. Dla porównania, średnia w województwie kujawsko-pomorskim to 6 proc.

Jednym z głównych celów przeprowadzonej ankiety było wskazanie obszarów, w których mieszkańcy oczekują poprawy. Na pytanie, czego brakuje, padały takie odpowiedzi jak:

  • zagospodarowania Dużego Rynku, który mógłby stać się atrakcyjnym miejsce spotkań
  • terenów zielonych
  • więcej linii komunikacji miejskiej
  • łatwiejszego dostępu do żłobków
  • miejsc parkingowych w centrum

W drugiej części czwartkowego spotkania w SOK Stokrotka, uczestnicy zostali podzieli na trzy zespoły, przed którymi postawiono podobne zadanie. Mieli wskazać niedostatki w obszarach, za które może być odpowiedzialna gmina.          

Nie chcemy niczego tworzyć ponad głowami mieszkańców – przekonuje Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. – Dlatego zależy nam na jak najszerszym ich udziale w przygotowaniach do opracowania strategii. Na papierze można zapisać wszystko, ale jeśli zaplanowane inicjatywy nie będą wychodziły naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, to takie działania mijają się z celem – zaznacza burmistrz.

Autor: red. admin