Przesuwa na górę strony

Mobilna zbiórka odpadów w gminie Świecie

Kontener mobilnej zbiórki odpadów

W gminie Świecie rozpoczęła się mobilna zbiórka odpadów wśród mieszkańców. Potrwa do 28 maja.

Mobilna zbiórka organizowana jest dwa razy w roku w Świeciu i w każdym sołectwie gminy. Harmonogram tegorocznej wiosennej zbiórki do pobrania tutaj.

Uwaga! Pracownik Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Świecie.

Potwierdzeniem zapłaty może być wydruk z banku, rozliczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, na którym widnieje informacja o ponoszeniu opłat z tego tytułu lub dokument o niezaleganiu z opłatami, który można uzyskać w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu. Brak potwierdzenia uprawnia pracownika do odmowy przyjęcia odpadów.

Podczas mobilnej zbiórki przyjmowane będą:

•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);
•    zużyte baterie i akumulatory;
•    zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne;
•    zużyte tonery, płyty CD, DVD itp.;
•    termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć;
•    odpady niebezpieczne;
•    przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery, oleje odpadowe, detergenty, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne;
•    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe (m.in. okna, drzwi);
•    zużyte opony (z wyjątkiem opon od pojazdów rolniczych, ciężarowych
i dostawczych) w ilości do 4 szt.;
•    tekstylia i odzież.

Autor: red. admin