Przesuwa na górę strony

Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury

Nagrody burmistrza w dziedzinie kultury

Do końca stycznia można ubiegać się o nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym będącym mieszkańcami gminy Świecie oraz osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie gminy. Podstawą przyznania nagród jest ocena całokształtu działalności kulturalnej.

Burmistrz może przyznawać nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:
• gminnych instytucji kultury,
• organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury na terenie gminy,
• związków i grup twórczych oraz przedstawicieli środowisk twórczych,
• szkół działających w gminie,
• Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Świeciu.

Szczegółowe informacje na temat warunków i trybu przyznania nagród zawarte są w Uchwale nr 355/18 Rady Miejskiej w Świeciu.

Formularze wniosków można pobrać na stronie Urzędu Miejskiego:

nagrody zespołowe: .docx

nagrody indywidualne: .docx

Autor: red. admin