Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 16 października 2023 - Aktualności Przenosi do archiwum kategorii Aktualności

Nocna Prohibicja w Świeciu

Gmina Świecie informuje, że 28 września 2023 r. na LIII sesji Rady Miejskiej w Świeciu została podjęta uchwała nr 485/23 w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych będzie obowiązywał we wszystkich punktach sprzedaży detalicznej na terenie gminy Świecie w godzinach 22.00-6.00 od dnia 21.10.2023 r.

Nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych stanowi naruszenie warunków sprzedaży zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.), za co grozi cofnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zostanie cofnięte zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Autor: red. Katarzyna Mazelewska