Przesuwa na górę strony

Nowelizacja ustawy o pomocy uchodźcom

Flaga Ukrainy

26 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Celem ustawy jest m.in. wydłużenie okresu za który może być przyznane świadczenie pieniężne dla polskich rodzin zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W myśl przepisów projektu nowelizacji ustawy okres wypłaty świadczenia zostanie wydłużony o 60 dni, czyli łącznie będzie mógł wynieść maksymalnie 120 dni. Koniecznym jest posiadanie numeru PESEL obywatela ukraińskiego.

Gmina otrzyma narzędzie, które pozwoli na gromadzenie danych osób, na które zostały złożone wnioski dotyczące przyznania świadczenia. Dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych, organ gminy będzie miał możliwość ustalenia, czy dla danej osoby, której nadano numer PESEL, nie został już złożony wniosek o przyznanie środków za ten sam okres.

Dz.U. 2022 r., poz 583 art. 13 pkt 1
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Przykład:
Obywatel Ukrainy przekroczył granice Rzeczpospolitej np. 01.03.2022 r. i od razu przez 30 dni gościł w gminie gdzieś pod Warszawą, na którą właściciel pobierał tam świadczenie 40 zł, następnie przeniósł się do gminy Świecie i tu pozostanie do wypłaty świadczenie 40 zł dla osoby, która gości go przez 90 dni, co daje łącznie 120 dni.

Proszę zwrócić uwagę, że osoba, która udziela gościny osobom ukraińskim pod adresem, pod którym zostanie złożony wniosek a nie jest tam zameldowana, to w takim przypadku należałoby dołączyć do wniosku jakiś tytuł prawny do dysponowania tym lokalem.

Autor: red. admin