Przesuwa na górę strony

14 dni – tyle jest czasu na złożenie deklaracji o wysokości opłaty za śmieci

osoba podpisująca dokument

14 dni – tyle jest czasu na złożenie deklaracji o wysokości opłaty za śmieci od momentu zamieszkania pod danym adresem. Należy pamiętać, że deklarację należy złożyć również za gości z Ukrainy, których przyjęliśmy pod swój dach.

Przypominamy, że właściciel lub najemca nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Świecia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego i każdego kolejnego mieszkańca. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Właściciele domów jednorodzinnych deklarację składają bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Świeciu, pozostali o takim fakcie muszą poinformować zarządcę danej nieruchomości, który robi to zbiorczo dla całej nieruchomości.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Świecia określi jej wysokość w drodze decyzji.

Przypominamy również, że na zapominalskich czeka dodatkowa sankcja, bowiem zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.

Dziś szczególnie przypominamy o tym obowiązku, bowiem wielu mieszkańców przyjęło do swoich mieszkań gości z Ukrainy, a takich przypadków również te przepisy dotyczą – wyjaśnia Paweł Knapik, zastępca Burmistrza Świecia.

Warto się pospieszyć, bo prowadzimy już postępowania w tego tupu sprawach, a nie chcielibyśmy karać ludzi, którzy przecież w bardzo trudnych czasach okazywali się wielkim sercem i otwierali swoje domy dla potrzebujących. Trzeba też pamiętać, że na pokrycie tego typu wydatków udzielana jest pomoc finansowa, w naszej gminie wypłacana bardzo sprawnie i szybko.

Autor: red. admin