Przesuwa na górę strony

Ogłoszenie Burmistrza Świecia w sprawie składania projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

Budżet Obywatelski - logo

Mieszkańcy gminy Świecie mogą składać projekty do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Projektodawca zobowiązany jest złożyć projekt wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 31 lipca 2023 r.:

1) pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, z adnotacją na kopercie Budżet Obywatelski;

2) osobiście w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Biurze Obsługi Mieszkańców;

3) elektronicznie na adres: urzad.miejski@swiecie.eu, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów.

Dokumenty i formularze do pobrania

Autor: red. admin