Przesuwa na górę strony

Konkurs pt. „Krzyżówka ekologiczna”

osoba rozwiązuje krzyżówkę

Burmistrz Świecia zaprasza mieszkańców gminy Świecie do udziału w konkursie „Krzyżówka ekologiczna”.

Odpowiedzi należy przesyłać za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: karolczak@swiecie.eu

Konkurs trwać będzie: od 7  lipca do 9 sierpnia 2023 r. do godz. 15.30 (decyduje godzina wpływu odpowiedzi na pocztę organizatora).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez skontaktowanie się e-mailowo z laureatami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 13.08.2023 r.

Laureaci powinni odebrać nagrodę osobiście w Urzędzie Miejskim w Świeciu mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 124 w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 1 piętro, pokój nr 26.

Autor: red. admin