Przesuwa na górę strony

Ogłoszenie o włączeniu partnerów społecznych

Burmistrz Świecia, realizując zapisy polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego oraz zapisy Porozumienia z dnia 4 sierpnia 2022r. na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecie na lata 2021-2027, w celu umożliwienia udziału przedstawicieli sektora pozarządowego, zachęca przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych do zgłaszania kandydatur do prac Komitetu Sterującego OPPT Świecie z głosem doradczym.
Przedmiotowe kandydatury można składać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Świeciu, osobiście – pokój nr 18 Urzędu Miejskiego lub mailowo na adres budzowska@swiecie.eu do dnia 03.02.2023 r.

Autor: red. Bartosz Adamczyk