Przesuwa na górę strony

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

kieliszki z winem

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2021 r. mija termin wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Świeciu

Bank Millennium: 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881
lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu

Autor: red. Bartosz Adamczyk