Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

sesja Rady Miejskiej w Świeciu

16 września 2021 r. (czwartek) godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Podsumowanie sytuacji w rolnictwie przez Komisję Rolnictwa.
 6. Informacja Burmistrza o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
 7. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-2026,
  • b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021,
  • c) zmiany Uchwały Nr 236/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,
  • d) zasad ustalania diety dla sołtysów,
  • e) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 12 – 30  lipca 2021 roku,
  • f) skargi na działania Dyrektora Przedszkola nr 9 i Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu,
  • g) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świecie,
  • h) nadania nazwy ulicom położonym na terenie Sulnowa i miasta Świecia,
  • i) zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik w granicach administracyjnych gminy Świecie,
  • j) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  • k) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świecie”,
  • l) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Świecie w roku szkolnym 2021/2022,
  • m) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
 9. Zakończenie.

Autor: red. admin