Przesuwa na górę strony

OŚWIADCZENIE GMINY W SPRAWIE DECZNA

OŚWIADCZENIE GMINY ŚWIECIE W SPRAWIE BUDOWY BAROKAWIARNI NAD JEZIOREM DECZNO

Szanowni Mieszkańcy Gminy Świecie.

Zwracam się do Was z aktualnymi informacjami dotyczącymi budowy barokawiarni nad Jeziorem Deczno. Chcę poinformować o decyzjach podjętych przez Gminę w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi na miejscu inwestycji.

Odstąpienie od umowy i działania prawne: W sierpniu Gmina Świecie podjęła trudną decyzję o odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych w związku ze znaczną zwłoką w realizacji umowy, jak i brakiem perspektyw na szybką poprawę sytuacji. Przed odstąpieniem od umowy wykonawca, wobec wyrażenia woli kontynuowania i zakończenia prac, otrzymał warunkową możliwość dalszego działania, jednak nie dotrzymał deklarowanych terminów. W wyniku przejęcia placu budowy i dokonanej inwentaryzacji stwierdzono szereg nieprawidłowości, takich jak nieprawidłowe wykonanie prac czy pobranie wynagrodzenia za roboty, które w rzeczywistości nie zostały zrealizowane. W związku z tym, zawiadomiliśmy prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a Gmina współpracuje również z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Zakończenie współpracy z osobami odpowiedzialnymi za nadzór: W zdecydowanej reakcji na stwierdzone nieprawidłowości, Gmina postanowiła zakończyć wszelką współpracę z osobami i firmami, które były odpowiedzialne za nadzór nad inwestycją i powinny zapobiegać właśnie takim sytuacjom.

Kary umowne dla byłego wykonawcy: W trosce o ochronę interesów Gminy Świecie, nałożyliśmy kary umowne na byłego wykonawcę w wysokości 1 mln 561 tys. zł. Gmina zatrzymała wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę 286 tys. zł i będzie dochodzić od wykonawcy ewentualnych kosztów, jakie zostaną poniesione na usunięcie stwierdzonych wad obiektu, jak i zwrotu pobranego wynagrodzenia za prace, które w rzeczywistości nie zostały wykonane.  

Monitorowanie budowy i zabezpieczenia: Obecnie budowa jest pod stałym nadzorem, a wszelkie elementy mogące ulec degradacji zostały zabezpieczone (np. częściowo zamontowane szklane balustrady czy drewniane elementy elewacji). Bezpieczeństwo obiektu i osób w nim przebywających jest naszym priorytetem.

Przyszłe kroki: Aktualnie Gmina jest gotowa ogłosić przetarg na ukończenie budowy, ale wcześniej oczekujemy na opinię ekspertów, która potwierdzi prawidłowość wykonania kluczowych elementów budynku.

Informowanie na bieżąco: Pragnę Państwa zapewnić, że będziemy informować na bieżąco o postępach w tej sprawie, aby przeciwdziałać rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji przez niektóre osoby.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie w tym trudnym czasie. Jesteśmy zdeterminowani do rozwiązania tej sprawy w sposób transparentny i sprawiedliwy.

Z poważaniem

Krzysztof Kułakowski

Burmistrz Świecia