Przesuwa na górę strony
czwartek, 11 lutego 2021

Podatek płacimy tylko raz

Podatek płacimy tylko raz

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że decyzje podatkowe na 2021 rok wystawiane są na każdego ze współwłaścicieli nieruchomości. Należność uregulować trzeba jednak (tak jak w latach poprzednich) tylko raz.

Zmiana, na którą polskie samorządy nie miały żadnego wpływu, to nie tylko dużo większe wydatki na dostarczanie korespondencji, ale także liczne wątpliwości i niepokój wśród mieszkańców. Wszystko przez to, że w 2021 roku decyzje wystawiane przez gminę na podatek od nieruchomości, rolny, leśny czy łączne zobowiązanie pieniężne otrzymuje nie jak dotąd jedna wskazana osoba, a każdy ze współwłaścicieli danej nieruchomości. – Odbieramy już pierwsze telefony od mieszkańców zaniepokojonych tą sytuacją – mówi Marzenna Rzymek, skarbnik Gminy Świecie. – Proszę się nie denerwować, chodzi tylko o to, by każdy został indywidualnie poinformowany o obowiązku zapłaty.

Suma wpłat dokonanych przez wszystkich współwłaścicieli powinna stanowić kwotę wskazaną na decyzji, co znaczy, że płaci się tylko raz.

Przykład 1:

Państwo Kowalscy posiadają wspólny dom, za który należy zapłacić podatek w wysokości 250 zł. Decyzję wyznaczającą wysokość podatku na 250 zł otrzyma Pani Kowalska, identyczna trafi również do jej męża. Podatek w wysokości 250 zł może zapłacić tylko jedno z nich. Mogą również podzielić tę kwotę między siebie w dowolnej proporcji. Ważne, by suma dokonanych wpłat wynosiła 250 zł.

Przykład 2:

Państwo Kowalscy mieszkają w domu, którego właścicielem wg ksiąg wieczystych jest wyłącznie Pani Kowalska. Podatek za tą nieruchomość wynosi 250 zł rocznie. Decyzja wystawiona zostanie tylko na Panią Kowalską, to ona jest zobowiązana do zapłaty całości podatku.

W razie jakichkolwiek pytań i potrzeby dalszych wyjaśnień prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego w Świeciu pod nr telefonu: 52 33 32333.