Przesuwa na górę strony

Porządek obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

12 stycznia 2024 r. (piątek) godz. 10.00

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  5. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2024-2028.
  7. Zakończenie.

Autor: red. admin