Przesuwa na górę strony

Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

sesja Rady Miejskiej w Świeciu

26 stycznia 2023 r. (czwartek) godz. 12:00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza na temat: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku restauracji Ośrodka Wypoczynkowego w Sulnówku dla obsługi ruchu turystycznego i rekreacyjnego” – realizacja inwestycji.
 6. Informacja Burmistrza o realizacji wniosków skierowanych do Burmistrza Świecia w 2022 roku przez stałe Komisje Rady Miejskiej.
 7. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Świecie w roku szkolnym 2022/2023,
  b) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 29 -30 listopada 2022 roku,
  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Głogówko Królewskie, gmina Świecie,
  d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Chemików, ul. Papierników, drodze ekspresowej S5 i drodze powiatowej 1286C na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie i Dworzysku,
  e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 39/7 położonej we wsi Gruczno,
  f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  g) zmiany nazwy instytucji Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz nadania jej nowego statutu,
  h) utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz nadania jej statutu.
 9. Zakończenie.

Autor: red. admin