Przesuwa na górę strony

Zamek po pierwszym etapie przebudowy

Przebudowa zamku

Do końca stycznia potrwają prace remontowe w miejscu dawnej kaplicy w zamku. Niedługo zostanie wyłoniony wykonawca drugiego etapu przebudowy.

W ciągu tygodnia należy spodziewać się zakończenia prac związanych z odtwarzaniem sklepień gwiaździstych w miejscu dawnej kaplicy.

Do wykonania zostały ostatnie spoiny i tynki sklepień oraz naprawa ścian – wylicza Sebastian Pilch, kierownik robót na świeckim zamku. – Z kolei na parterze murowana jest ściana.

Od 1 września cała podziemna część świeckiego zamku jest zamknięta. Ze względu na zimujące tam nietoperze nie wolno prowadzić żadnych prac.

Sklepienia gwiaździste w miejscu dawnej kaplicy są niemal identyczne, jak te w refektarzu, gdzie 600 lat temu rycerze zakonni jadali posiłki.

Podobnie jak w refektarzu sklepienia zostały pokryte zaprawą. O tym, w jaki sposób zostały wykonane przypominają żebra sklepienne.

Wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca drugiego etapu przebudowy. Prace obejmą renowację murów wewnętrznych w piwnicy i odbudowanie trompy (narożnego sklepienia) oraz utwardzenie terenu i wzmocnienie wału przy zamku.

Autor: red. admin