Przesuwa na górę strony

Projekty list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu

klucze z brelokiem w kształcie domu

Prezentujemy projekty list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 52 33 24 280 lub w siedzibie Referatu Mieszkaniowego w Świeciu przy ul. Ciepłej 4.

Autor: red. admin