Przesuwa na górę strony

Rekrutacja do żłobków w Świeciu

budynek Żłobka Miejskiego przy ul. Chrobrego

Zapisy dzieci do żłobka na wrzesień bieżącego roku odbywają się przy pomocy systemu elektronicznego i rozpoczynają się od dnia 1 marca i trwają do dnia 31 marca każdego roku. W ciągu roku zapisy do poszczególnych grup są przeprowadzane w miarę wolnych miejsc. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci, które 01.09.2022 będą miały ukończone 20 tygodni życia oraz nie więcej niż 2 lata ukończone w 2022 roku.

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobka, przyjmowani są na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.

W przypadku uzyskania przez co najmniej dwoje dzieci równej liczby punktów, o przyjęciu do żłobka decyduje publiczne losowanie przeprowadzone w obecności rodziców i komisji rekrutacyjnej.

Zapoznaj się z regulaminami zapisów do żłobków w Świeciu.

Autor: red. admin