Przesuwa na górę strony

Skwer będzie miał wyjątkowego patrona

Skwer niedaleko Szkoły Podstawowej nr 3

Skwer między ulicami Młyńską, Ogrodową, Południową i Wyzwolenia w Świeciu będzie nosił imię Czesława Porożyńskiego. Podczas czwartkowej sesji radni byli jednomyślni w tej sprawie.

Członkowie Kręgu Seniora ZHP “Watra” pod koniec ubiegłego roku zaproponowali, aby skwer niedaleko Szkoły Podstawowej nr 3 w Świeciu otrzymał imię Czesława Porożyńskiego.

W okresie międzywojennym Czesław Porożyński związał swoje życie ze Świeciem. Od 1934 r. prowadził drużynę harcerską. Pierwszym miejscem zbiórek był jego prywatny dom przy ul. Młyńskiej.

Przed wybuchem wojny prowadził szkolenia z małej dywersji, utrzymując kontakty z sąsiednimi hufcami.

Wstępując do Szarych Szeregów, koordynował w Świeciu działania punktu kontaktowego. Występował też w charakterze łącznika między wybrzeżem a Warszawą. Utrzymywał ścisłe kontakty z osobami działającymi w podziemiu.

Czesław Porożyński został aresztowany przez gestapo w 1943 r. W trakcie przesłuchania nie przyznał się do konspiracji, jednak inni działacze przekazali Niemcom obciążające go informacje.

Uwięziony w Stutthofie, zmarł 12 marca 1945 r. w trakcie deportacji więźniów, tzw. marszu śmierci.

Jako krąg, spotkaliśmy się z bratanicą pana Czesława – opowiada Lucyna Jercha. – Zaciekawiła nas historia, wybraliśmy się do Rybna, czyli miejsca jego śmierci. Sołtys oprowadził nas po wsi, pokazał wszystkie, kluczowe miejsca. Dodatkowo, dzięki naszym działaniom w Mauzoleum Harcerstwa Polskiego pojawiła się tabliczka epitafijna ku pamięci pana Czesława i flaga Świecia – dodaje.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Świeciu jednogłośnie przyjęto uchwałę o nadaniu imienia Czesława Porożyńskiego skwerowi między ulicami Młyńską, Ogrodową, Południową i Wyzwolenia.

Autor: red. admin