Przesuwa na górę strony

Sołtysi z gminy Świecie obchodzili swoje święto

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa w świetlicy wiejskiej w Grucznie spotkali się sołtysi z gminy Świecie. Była to jednocześnie okazja do powitania nowych i pożegnania dotychczasowych sołtysów.

Za działalność na rzecz rozwoju wsi podziękowali sołtysom Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia i Jerzy Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej.

Jesteście pomostem łączącym gminę z mieszkańcami. Czasami bywa to niewdzięczna rola, bo zwykle to na was skupiają się wyrazy niezadowolenia, ale tym bardziej wasza praca zasługuje na szacunek – podkreślał podczas piątkowego spotkania w Grucznie burmistrz Krzysztof Kułakowski.

W gronie sołtysów powitano Jarosława Osiaka, sołtysa Czapel i Macieja Piekarskiego, sołtysa Kozłowa, którzy zostali wybrani przez mieszkańców podczas tegorocznych zebrań sołeckich. Pożegnano też dotychczasowych sołtysów Iwonę Karczewską i Bogdana Taracha.

Listy z podziękowaniami z okazji Dnia Sołtysa wręczyli burmistrz, przewodniczący rady i sekretarz gminy Leszek Żurek. W spotkaniu uczestniczyli też m.in. Paweł Knapik, zastępca burmistrza, Marzenna Rzymek, skarbnik gminy oraz radni Iwona Karolewska i Zbigniew Rydziel.

Spotkanie w świetlicy w Grucznie było nie tylko okazją do porozmawiania “jak sołtys z sołtysem” przy kawie i torcie. Zdzisław Plewa, prezes Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu, poinformował zebranych o możliwości ubiegania się o granty na projekty realizowane na terenach wiejskich.

Dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego i gminy Świecie, zorganizowano też szkolenie. Grażyna Jałgos-Dębska, wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, przybliżyła, co ustawa o samorządzie gminnym stanowi o sołectwie oraz zadania i kompetencje sołtysów. 

Autor: red. admin