Przesuwa na górę strony

Spotkanie z mennonitami

Spotkanie w Stokrotce

W czwartek w „Stokrotce” szerokie grono słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z udziałem Zastępcy Burmistrza Pawła Knapika oraz zainteresowanymi mieszkańcami Gminy miało okazję uczestniczyć w wykładzie prowadzonym przez dr Michała Targowskiego, pracownika Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prelegent jest jednym z nielicznych naukowców w kraju, specjalizującym się w poznawaniu i propagowaniu historii mennonitów na ziemiach polskich. Tą zdobywaną przez wiele lat wiedzą podzielił się w ciekawy i intrygujący sposób, przybliżając dzieje tej społeczności religijnej zamieszkałej w naszym regionie przez ponad dwa stulecia, i jej znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Świecia i okolic.

Wykład był zorganizowany w ramach zadania pn. „Cmentarz w Przechówku” realizowanego wspólnie przez Gminę Świecie i Stowarzyszenie Lapidaria. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie kolejnych ciekawych wydarzeń, dzięki którym możliwe się stanie poznanie tej mniej powszechnej historii Świecia.

Autor: red. admin