Przesuwa na górę strony

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu ma patronkę

Nadanie imienia ŚDS

Patronem Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu została jego pomysłodawczyni Helena Ratka-Fejtko. Zmarła w tym roku radna znana była z zaangażowania w sprawy społeczne. Ten wątek jej aktywności pojawił się w niemal wszystkich przemówieniach.

Uchwałę w sprawie nadania Środowiskowemu Domowi Samopomocy imienia Heleny Ratka-Fejtko, radnej gminy w latach 2002-2014, podjęto podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Świeciu.

Co ciekawe, całkowicie pominięto dyskusję w tej sprawie.

Wszystko zostało ustalone na komisjach i nie było absolutnie nikogo, kto kwestionowałby ten pomysł – mówił podczas środowej uroczystości Jerzy Wójcik, przewodniczący rady. – Nikt nikogo nie musiał przekonywać, że to dobry pomysł. Wynik głosowania był oczywisty. Wszyscy zagłosowali “za”.

W tym miejscu trzeba wspomnieć o grupie, która wystąpiła z taką inicjatywą.

Przyszłego patrona  Środowiskowego Dom Samopomocy wskazała Wspólnota Miłosierdzia. Skupia ona ludzi z różnych środowisk. Jej celem jest szeroko rozumiane niesienie pomocy potrzebującym. Zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym. Helena Ratka-Fejtko była niezwykle aktywną wolontariuszką Wspólnoty Miłosierdzia.

Nawet wtedy, gdy była już bardzo słaba, pani Helena ciągle myślami była z tym miejscem, które powstało z jej inicjatywy – podkreślał Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. – Dziękuję radnym, że przyjęli te uchwałę, bo lepszego patrona nie można było znaleźć.

Głos zabrała także Iwona Karolewska, posłanka z powiatu świeckiego.

Moje wspomnienia pochodzą z okresu, gdy jeszcze pracowałam w ZUS-ie. Poznałam ją jako osobę bardzo wymagającą i niezwykle zaangażowaną w sprawy ludzi, którym pomagała – wspominała Iwona Karolewska.

W dobry humor wprawiło wszystkich wspomnienie Leszka Żurka, sekretarza gminy Świecie.

Szczerze podziwiałem ją za… charakter pisma – mówił sekretarz. – Dziś już nikt tak starannie nie pisze. Druga rzecz to język, jakim się posługiwała. Wzór do naśladowania. Jako radna wielokrotnie poprawiała brzmienie projektów uchwał.

Odsłonięcia tablicy informującej o patronie dokonali Aleksandra Tomala, kierownik Środowiskowego Dom Samopomocy i burmistrz Krzysztof Kułakowski.

Po tym punkcie uroczystości wszyscy przenieśli się do środka. Tam, oprócz poczęstunku, czekała niespodzianka w postaci filmu o Helenie Ratka-Fejtko przygotowanego przez uczestników zajęć.

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Sądowej w Świeciu pomaga osobom chorym psychicznie, niepełnosprawnym intelektualnie i wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Uczy funkcjonowania społecznego zmierzającego do usamodzielnienia się, zapobieganiu izolacji społecznej i umożliwienia integracji ze środowiskiem.

Autor: red. admin