Przesuwa na górę strony

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030

Nocne zdjęcie Świecia z drona

Szanowne Mieszkanki, Szanowni Mieszkańcy!

Oddajemy w Państwa ręce Strategię Rozwoju Gminy Świecie do 2030 roku.
To jeden z najważniejszych dokumentów w naszej Gminie – wskazuje cele i kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego, przekłada się na konkretne projekty, które chcemy zrealizować przez najbliższe lata.

Na podstawie założeń Strategii będziemy ubiegać się o dofinansowanie w bardzo szerokim zakresie, od zadań podnoszących jakość infrastruktury i dróg, do projektów dotyczących kultury, ekologii i rozwoju naszej społeczności.

Włączanie społeczności lokalnej w sprawy Gminy jest dla mnie najważniejsze i pozostawało priorytetem także podczas opracowywania Strategii Gminy. Przedstawiany dokument powstał w drodze szeroko zakrojonego procesu partycypacyjnego. Mieszkanki i Mieszkańcy mogli uczestniczyć w każdym etapie jego tworzenia, zarówno diagnozy potrzeb i planowania strategicznego.

Odbyło się kilkanaście spotkań, w których uczestniczyły Mieszkanki i Mieszkańcy miasta i wsi, Urzędnicy, Radni, Sołtysi, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji społecznych, samorządowcy i inne grupy społeczne. Wszelkie działania były realizowane z myślą o osobach potrzebujących włączenia społecznego i osobach ze specjalnymi potrzebami funkcjonalnymi np. osobach z niepełnosprawnością.

To szczególnie ważne, aby plany na przyszłość naszej Gminy były tworzone wraz z Mieszkankami i Mieszkańcami i dla Mieszkanek i Mieszkańców.

Na poziomie diagnozy poznaliśmy potencjał Świecia, który w szczególny sposób wybrzmiał w zakresie korzystnych warunków rozwoju gospodarczego i turystycznego.

Dzięki Państwu powstał dokument, który przełoży się na najbliższe lata funkcjonowania
Gminy Świecie.

Zapraszam do lektury i wspólnej realizacji naszych celów i działań strategicznych!

Krzysztof Kułakowski
Burmistrz Świecia

Autor: red. admin