Przesuwa na górę strony

Strażnicy miejscy interweniowali ponad 4600 razy

Strażnik miejski

W ubiegłym roku strażnicy miejscy udzielili około 2000 pouczeń, wystawili 200 mandatów i skierowali jeden wniosek do sądu.

W ubiegłorocznej księdze raportów odnotowano 4661 interwencji. Liczba ta uwzględnia zdarzenia zauważone zarówno przez strażników, jak i zgłoszone przez mieszkańców gminy Świecie.

Najwięcej odnotowano różnego rodzaju zdarzeń z udziałem zwierząt – tłumaczy Roman Witt, komendant Straży Miejskiej w Świeciu. – Strażnicy zauważyli 747 takich sytuacji, natomiast mieszkańcy wskazali kolejnych 510, co łącznie daje aż 1257 interwencji.

Jednym z ważniejszych obszarów działań strażników są interwencje związane z zakłócaniem porządku publicznego i spokoju. Było ich sporo – 985 (w tym 355 zgłoszeń od mieszkańców).

Bardzo dużo odnotowano także zagrożeń w ruchu drogowym, najczęściej mających związek z nieprawidłowym parkowaniem. W sumie 753 interwencje (277 zgłoszeń od mieszkańców). 

Czwarte miejsce na liście zajmują sprawy związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami – łącznie 361 interwencji (156 zgłoszeń od mieszkańców).

Strażnicy byli też wzywani do różnego rodzaju awarii technicznych, np. pojazdów, których odnotowano 158. 

Autor: red. admin