Przesuwa na górę strony

Stwórzmy wspólnie Strategię Rozwoju Gminy Świecie na lata 2022-2030!

Wypełnij ankietę, to zajmie tylko 10 minut.

Ankieta

Wpływaj na zmiany w naszej Gminie!

Czym jest strategia rozwoju?

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem, który wskazuje wizję i kierunki rozwoju w perspektywie długofalowej.
Jesteśmy na etapie diagnozowania problemów i wyzwań, jak również poszukiwania potencjałów rozwojowych.
Strategia to najważniejszy dokument, który stanowi plan działania dla Burmistrza, Rady Miejskiej i urzędników realizujących zadania gminy. Wyznacza decyzje merytoryczne, organizacyjne i finansowe.

Autor: red. Bartosz Adamczyk