Przesuwa na górę strony

Świąteczne spotkanie druhów OSP z gminy Świecie

Strażacka wigilia

Kilkudziesięciu druhów reprezentujących wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Świecie wzięło udział w poniedziałkowym spotkaniu świąteczno-noworocznym. Jak zawsze przy tej okazji, podsumowano kończący się rok, który był pełen wyzwań także dla strażaków ochotników.

Podczas poniedziałkowego spotkania w Urzędzie Miejskim w Świeciu sprawozdanie podsumowujące mijający rok przedstawił Jarosław Ligmanowski, komendant miejsko-gminnego związku OSP. W kończącym się roku na terenie gminy Świecie odnotowano 556 zdarzeń.

W 367 przypadkach pomoc niosły jednostki OSP z gminy Świecie, co daje około 66 proc. wszystkich zdarzeń w gminie.  Najczęściej wyjeżdżały wozy OSP Ratownik – 131 razy, OSP Przechowo – 117, OSP Gruczno – 42 i OSP Wiąg – 35 razy.

W ośmiu jednostkach OSP funkcjonujących na terenie gminy Świecie zrzeszonych jest łącznie 283 strażaków ochotników, z czego uprawnionych do czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest 151.

Bieżący rok był czasem intensywnych szkoleń. Kurs podstawowy zaliczyło 15 strażaków, recertyfikację uprawnień potwierdziło 21 druhów, czterech z nich ukończyło kurs dowódców, a aż 57 brało udział w pozostałych kursach, m.in. kierowców-konserwatorów czy BHP.   

Poza podstawową działalnością, w mijającym roku strażacy uczestniczyli w różnego rodzaju pogadankach, pokazach i zabezpieczeniach imprez kulturalnych i sportowych.

Po dłuższej przerwie udało się zorganizować międzygminne zawody sportowo-pożarnicze. Zawody zostały zorganizowane przez Zarządy Gminne OSP Gminy Jeżewo i Świecie. Zwycięzcą została jednostka OSP Przechowo przed OSP Ratownik i OSP Sulnówko.

Na terenie gminy Świecie działa 8 jednostek OSP. Są to: OSP Drozdowo, OSP Dziki, OSP Gruczno, OSP Przechowo, OSP Ratownik, OSP Sulnówko, OSP Świecie i OSP Wiąg.

Zaproszenie na poniedziałkową uroczystość przyjęli Franciszek Koszowski, wicestarosta świecki, Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia i Jerzy Wójcik, przewodniczący rady miejskiej. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu reprezentował st. bryg. Andrzej Rafalski.

Autor: red. admin