Przesuwa na górę strony

Świecie z dofinansowaniem na budowę ulicy

Burmistrz, skarbnik i wojewoda podpisują umowę

Gmina Świecie znalazła się w gronie samorządów, które otrzymają wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gmina Świecie, która dostała 800 tys. zł, przeznaczony je na budowę ul. Kazimierza Wielkiego na Mariankach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Burmistrz Krzysztof Kułakowski wspólnie ze skarbnik Marzenną Rzymek podpisał 7 lipca umowę z wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem.

Ta inwestycja wpisuje się w rozbudowę infrastruktury na szybko rozwijającym się osiedlu Marianki. Każde wsparcie finansowe cieszy, bo oznacza, że mniej pieniędzy wydajemy z gminnego budżetu i możemy je przeznaczyć na inne cele – mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Autor: red. admin