Przesuwa na górę strony

System Powszechnej Teleopieki

Rada Miejska dnia 29 października 2020 roku podjęła uchwałę o jego przyjęciu program „System powszechnej teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie”.

Celem tego programu jest zapewnienie wsparcia w szczególności osobom starszym, samotnym, schorowanym i niepełnosprawnym.

Polega on na bezpłatnym dostępie do telefonicznej opieki domowej, polegającej na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Do programu Powszechnej teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie może przystąpić każdy jego mieszkaniec po złożeniu wniosku z jego załącznikami w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świeciu. Prócz tego, taka osoba musi posiadać dostęp do sieci telekomunikacyjnej i musi zaopatrzyć się w urządzenie alarmowe obsługiwane przez Centrum Alarmowe. Seniorów powyżej 60. roku życia oraz osób legitymujących się aktualnym orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodne z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych), gmina Świecie zaopatruje w sprzęt nieodpłatnie. W sytuacji gdy stan zdrowia osoby zainteresowanej nie pozwala na złożenie wniosku osobiście, może to uczynić w jego imieniu opiekun, rodzina, jeżeli przedłożą w Urzędzie Miejskim w Świeciu stosowne pełnomocnictwo.

Gmina Świecie posiada do wyboru dwa urządzenia alarmowe. Jedno z nich wyposażone jest w opaskę na rękę z przyciskiem alarmowym oraz telefonem komórkowym. Natomiast drugie urządzenie składa się z wisiora na szyję z przyciskiem alarmowym oraz telefonu stacjonarnego.

Wszelkich, dokładniejszych informacji oraz odpowiedzi na pojawiające się pytania można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Hallera 11, 86-100 Świecie.

Załączniki: