Przesuwa na górę strony

Nowy program grantowy Mondi Świecie S.A.

Plakat - nowy program grantowy Mondi S.A.

Z początkiem lutego br. firma Mondi Świecie S.A. uruchomiła nowy program grantowy „Wspieramy lokalnie”, który jest skierowany do organizacji oraz instytucji działających na rzecz rozwoju społeczności w powiatach świeckich i chełmińskich.  Celem programu jest poprawa warunków życia mieszkańców w obszarach, takich jak zdrowie i dobrostan, bezpieczeństwo, infrastruktura, edukacja, rozwój przedsiębiorczości czy ochrona środowiska, różnorodność & inkluzja.

W 2023 roku odbędą się dwie edycje programu, a całkowita pula środków na granty w 2023 roku to 250 tys. zł, po 125 tys. zł na każdą z edycji.  Pierwsza edycja potrwa do 30 czerwca. Przyznanych zostanie w niej łącznie 18 grantów. 15 laureatów wybiorą mieszkańcy w drodze głosowania online oraz 3 granty zostaną przyznane przez jury.

Wnioski o grant można składać do 3 kwietnia br. na adres e-mail: info.swiecie@mondigroup.com

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin i formularz wniosku, można uzyskać na stronie: www.mondigroup.com oraz pod numerem kontaktowym do biura programu: 53 3321663.

Biuro Programu Grantowego Mondi Świecie S.A.

Autor: red. admin