Przesuwa na górę strony

Zagłosuj w konkursie Top Inwestycje Komunalne

Budynek przy ulicy Bony

Blok z mieszkaniami chronionymi, który stanął przy ul. Królowej Bony 2 w Świeciu, został nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2023. O jego wynikach zadecyduje głosowanie. Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2023 ogłosił Portal Samorządowy.

Budynek z mieszkaniami chronionymi na Mariankach, zbudowany przez gminę Świecie, ma stanowić odpowiedź na aktualne potrzeby i wyzwania “starzejącego się społeczeństwa” – mówi burmistrz Krzysztof Kułakowski.

Budynek przy ul. Królowej Bony pozbawiony jest barier architektonicznych. Pokoje dzienne i sale pobytu dziennego wraz z tarasami i balkonami zlokalizowane są od południowo-zachodniej strony, co w połączeniu z dużymi oknami zapewnia odpowiedni stopień nasłonecznienia.

Inwestycja, oprócz samego budynku, obejmowała również elementy zagospodarowania terenu, jak chodniki, miejsca postojowe czy trawniki.

Celem placówki będzie pomoc seniorom, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, integracja w środowisku lokalnym. Zajęcia terapeutyczne i kompensacyjne mają wpłynąć na poprawę sprawności fizycznej i umysłowej.

Mieszkania chronione powstały z myślą o seniorach, którzy wymagają całodobowej opieki, bo nie radzą sobie w samodzielnym funkcjonowaniu.

Każdy z nas, oddając głos na tę inwestycję, może wysłać jasny sygnał, że tego typu działania są potrzebne, a przyjęte rozwiązania ocenia pozytywnie.

Głosować można pod tym linkiem.

Autor: red. admin