Przesuwa na górę strony

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia,
wszelkiej pomyślności i sukcesów w działalności sołeckiej.
Jednocześnie składamy podziękowania za Wasz trud,
zaangażowanie na rzecz rozwoju Waszych sołectw
i wysiłek w sprawowaniu tej zaszczytnej funkcji

Krzysztof Kułakowski
Burmistrz Świecia

Jerzy Wójcik
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu

Autor: red. admin