Przesuwa na górę strony

Wybrano wykonawcę drugiego etapu przebudowy zamku

Zamek w Świeciu

Drugi etap obejmuje renowację murów wewnętrznych w piwnicy i odbudowanie trompy (narożnego sklepienia) oraz utwardzenie terenu i wzmocnienie wału przy zamku.

Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Jedną z nich był dotychczasowy wykonawca, bydgoski Kontbud, który złożył ofertę za blisko 2 mln 535 tys. zł, a drugą grudziądzki Prasbet, który był gotów podjąć się prac za 4 mln 182 tys. zł.

Miasto miało zarezerwowane na ten cel 2,7 mln zł. Wybrano ofertę Kontbudu, który zaproponował mniej od maksymalnej kwoty, jaką była gotowa zapłacić gmina.

 Pierwszy etap przebudowy świeckiego zamku obejmował remont piwnic skrzydła wschodniego i północnego, odtworzenie gwiaździstych sklepień nad kaplicą i kapitularzem oraz odbudowę ścian między nimi. Zamontowano też kręcone schody prowadzące na wieżę.

Drugi etap zakłada renowację murów wewnętrznych w piwnicy i odbudowanie trompy (narożnego sklepienia) oraz utwardzenie terenu i wzmocnienie wału przy zamku. Prace mają zostać wykonane w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy.

W trzecim etapie, który odmieni zewnętrzny wygląd średniowiecznego kasztelu, powstanie m.in. nowy dach. Dwuspadowa kopuła zostanie pokryta dachówką. Gmina chce też odbudować baszty, które będą w przyszłości służyły jako punkty widokowe. Renowacji ulegną także mury okalające zabytek.

Po przebudowie w zamku będą mieściły się sale ekspozycyjne Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej, która przeniesie się z ul. Kopernika. Mają tu również odbywać się m.in. koncerty i wystawy.

Odnowiony obiekt sam w sobie stanie się też atrakcją, która, jak wierzymy, będzie magnesem przyciągającym turystów – mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. – Kolejnym krokiem będzie utworzenie wokół zamku terenu rekreacji i rozrywki o powierzchni 5 ha z dużą ilością zieleni, alejkami dla pieszych i rowerzystów, małą architekturą, placem zabaw, urządzeniami do rekreacji, miejscem do organizowania wiosną i latem imprez plenerowych oraz dwoma punktami widokowymi – wylicza burmistrz.

Autor: red. admin