Przesuwa na górę strony

Zmiana organizacji ruchu na węźle w Grucznie

Budowa trasy ekspresowej S5

W dniu 05.08.2021 roku o godz. 12:00 w miejscowości Gruczno zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu wg projektu nazwie Węzeł Gruczno – objazd drogi krajowej nr 5.

Niniejsza organizacja polegać będzie na prowadzeniu ruchu dwukierunkowo (pasy szerokości 3,5m) już istniejącą jezdnią lewą od km 0+000 do węzła Gruczno w km 2+000, gdzie ruch zostanie sprowadzony docelową łącznicą na drogę dojazdową DD3 (szerokość jezdni 6m) i ponownie podłączony do trasy głównej w km 4+200 w okolicy stacji benzynowej „ORLEN”.

W miejscowości Gruczno przewidziano przystanek autobusowy dla relacji w kierunku Bydgoszczy usytuowany w miejscu docelowej lokalizacji na drodze DD3 (wylot z ronda w miejscowości Gruczno w kierunku Bydgoszczy).

Skomunikowanie miejscowości znajdujących się na zachód od budowanej drogi ekspresowej nr 5, m.in. Różanna, Bagniewo, Poledno, zostało zaplanowane poprzez poprowadzenie ruchu z trasy głównej na drogę dojazdową DD2 (szerokość jezdni 5m) przejazdem tymczasowym  w km 1+140.

Wykonawca ze względu na możliwość powstania zatorów przewidział przejazd awaryjny dla pojazdów uprzywilejowanych drogą dojazdową nr DD4 i DD5. Utrzymany został również dojazd do stacji benzynowej „ORLEN” wg załączonej grafiki.

Przewidywany okres funkcjonowania organizacji : lipiec 2022

źródło: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Bydgoszczy

Autor: red. admin