Przesuwa na górę strony

31 Maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu

chłopiec przełamujący papierosa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu (jak co roku obchodzonym w dniu 31 maja) informuje, że tematem przewodnim tegorocznej akcji jest  „Tytoń – zagrożenie dla naszego środowiska” (ang. „Tobacco – Threat to our environment”).

Ten dzień jako akcja została zainicjowana przez Światową Organizację Zdrowia aby zwrócić  uwagę  na szkodliwość palenia tytoniu, oraz aby uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu.  Tytoń zabija każdego roku ponad 8 milionów ludzi i niszczy nasze środowisko, dodatkowo szkodząc zdrowiu ludzkiemu poprzez uprawę, produkcję, dystrybucję, konsumpcję i odpady pokonsumenckie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje:

  • 600 000 000 drzew ścina się na papierosy
  • 84 000 000 ton emisji dwutlenku węgla uwalnia się do powietrza, podnosząc globalną temperaturę
  • 22 000 000 000 litrów wody używa się do robienia papierosów

Szkodliwy wpływ przemysłu tytoniowego na środowisko jest ogromny i ciągle rośnie, wywierając niepotrzebną presję na i tak już ograniczone zasoby i delikatne ekosystemy naszej planety.

  Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia stara się w tym dniu zwrócić uwagę na kwestię społecznych, ekonomicznych  i zdrowotnych skutków palenia tytoniu. Według danych WHO w ciągu ostatnich 30 lat zaobserwowano w naszym kraju stopniowe ograniczenie spożycia tytoniu. Mimo to palenie tytoniu niezmiennie pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów wśród dorosłych Polaków. Dym tytoniowy zawiera 4000 różnych substancji chemicznych, w tym kilkaset toksycznych i co najmniej 50 o udowodnionym działaniu rakotwórczym. U palaczy występują trzy grupy chorobowe, które rzadko pojawiają się u niepalących, tj. rak płuca, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz zawał przed 50 rokiem życia. Ponadto istnieje cała lista tzw. chorób odtytoniowych, których prawdopodobieństwo wystąpienia zwiększa się wraz z liczbą wypalanych papierosów.

Spalanie tytoniu stanowi zagrożenie dla każdej osoby, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy poziomu wykształcenia. Równie groźne dla zdrowia jest bierne palenie. Osoby niepalące, które są narażone na dym tytoniowy jako bierni palacze wdychają wiele tych samych substancji karcinogennych i toksyn, co czynni palacze. Wniosek jest jeden, oni również mają wysokie ryzyko chorób płuc w tym zagrożenie  zachorowania na raka płuc.

Akcentując tą akcję, chcemy  uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia i szkodliwego wpływu  dymu tytoniowego na zdrowie oraz  jakość życia. Święto jest dobrą okazją, by wszyscy wspólnie mogli się zastanowić jak poprawić swoje zdrowie.    

Jak co roku zwracam się z apelem – ustanówmy dzień 31 maja  Dniem Bez  Papierosa lub  Dniem Rzucania Palenia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Świeciu
Małgorzata Gackowska

Autor: red. admin