Przesuwa na górę strony

Będziemy razem decydować, jak wydawać unijne pieniądze. Liderem zostało Świecie

Porozumienie gmin

W czwartek w Urzędzie Miejskim w Świeciu zawarto porozumienie w sprawie realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecia na lata 2021-2027. Sygnatariuszami dokumentu są, z wyjątkiem jednej, wszystkie gminy z terenu powiatu oraz Powiat Świecki. Do podziału jest 90 mln zł.

Podpisanie w czwartek porozumienie otwiera nowy rozdział w relacjach między samorządami powiatu świeckiego. Jedyną gminą, która nie przystąpiła do tego sojuszu jest Pruszcz, który coraz bardziej ciąży ku Bydgoszczy i zapewne właśnie z tym miastem, jako liderem, podpisze podobne porozumienie.

W powiecie świeckim rola lidera przypadła Świeciu. Właśnie w tutejszym Urzędzie Miejskim będzie kształtowała się wspólna polityka terytorialna na najbliższe lata. Gmina Świecie, jako lider, zajmie się koordynacją działań, dokumentacją oraz rozliczaniem.

Kwota jest niebagatelna, bo dofinansowanie wynosi aż 90 mln zł – mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Jednak to, co najważniejsze – czyli opracowanie planu inwestycyjnego – będzie już wspólnym działaniem wszystkich członków tego porozumienia. Oczywiście cele muszą być zbieżne z wytycznymi Unii Europejskiej, która zapewni środki na ich realizację.

Jestem przekonany, że w tych warunkach walka o te pieniądze będzie dużo spokojniejsza – uważa Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia. 

W imieniu gminy Świecie porozumienie podpisał burmistrz Krzysztof Kułakowski.

Autor: red. admin