Przesuwa na górę strony
środa, 12 maja

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i oświetleniem

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

25 maja 2016 r. Gmina podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i oświetleniem”. Projekt współfinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Zgodnie z umową koszt całkowity zadania wynosi 799.988,86 zł. Dofinansowanie w EFRROW stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 509.032,00 zł. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Sulnowa i Sulnówka bezpiecznego i bezpośredniego dostępu do siedziby władz gminnych i powiatowych, instytucji kultury, sportu i rekreacji, do terenów inwestycyjnych Vistula Park II położonych w Sulnowie, poprzez poprawę jakości ul. Chabrowej na odcinku o długości 622,61 m. W ramach projektu wykonana zostanie nowa nawierzchnia, powstanie chodnik, wykonane zostaną zjazdy do posesji, ustawione zostaną krawężniki i obrzeża. Teren zostanie oświetlony.