Przesuwa na górę strony

Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV

W dniu 15.06.2022 r. Gminie Świecie została udostępniona wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji pn. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV
z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021 do kwoty 5 000 000,00 PLN.

W dniu 21.12.2023 r. Gmina Świecie otrzymała Promesę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja druga. Promesa inwestycyjna stanowi zapewnienie, że inwestycja zostanie sfinansowana z części ze środków w Funduszu, do kwoty wskazanej w Promesie.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest we wsi Sulnówko w gminie Świecie. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne o IV kwaterę. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje m.in.: karczowanie i oczyszczenie terenu, ukształtowanie niecki przez wykonanie wykopów i nasypów, uszczelnienie, ukształtowanie obwałowania technologicznego, uszczelnienie i zabezpieczenie, wykonanie dróg  technologicznych, ułożenie drenażu, wykonanie studni odgazowujących, wykonanie oświetlenia korony niecki, wykonanie pasa zieleni izolacyjnej.