Przesuwa na górę strony

Budowa drogi dla pieszych wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świeciu.

Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 16 listopada 2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowę nr 2/G/1/2023/RFRD/B na realizację ww. zadania.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

  • Roboty przygotowawcze
  • Podbudowy
  • Nawierzchnie
  • Oznakowanie dróg
  • Elementy ulic i dróg
  • Zieleń drogowa
  • Inne roboty
  • Budowa oświetlenia

Celem projektu jest budowa drogi gminnej o długości 0,833 km na terenie Gminy Świecie.

Rozpoczęcie realizacji zadania: 18.09.2023 r.

Całkowita wartość zadania: 853 881,71 zł

Wartość dofinansowania: 655 415,00 zł