Przesuwa na górę strony

Budowa drogi gminnej- ul. Bratkowej, ul. Stokrotkowej, ul. Tulipanowej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 22 września 2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowę nr 82G/1/2023/RFRD na realizację ww. zadania.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

  • Roboty ziemne
  • Odwodnienie
  • Podbudowy
  • Nawierzchnie
  • Elementy ulic i dróg
  • Inne roboty
  • Oświetlenie uliczne
  • Tablice informacyjno-promocyjne

Celem projektu jest budowa drogi gminnej o długości 1,349 km na terenie Gminy Świecie.

Rozpoczęcie realizacji zadania: 25.07.2023 r.

Całkowita wartość zadania: 2 440 923,77

Wartość dofinansowania: 1 220 461,00