Przesuwa na górę strony

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

W dniu 23.06.2023 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w terminie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

W wyniku realizacji Przedsięwzięcia zostanie osiągnięty w terminie do 30.06.2024 r. efekt ekologiczny, określony jako: Masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu: 31,75 [Mg].

Przewidywany, całkowity koszt realizacji: 15 431,00 zł.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 14 288,00 zł.
Wartość dotacji do 14 288,00 zł