Przesuwa na górę strony

Budowa drogi gminnej – ul. Słonecznej oraz ul. Strumykowej w Grucznie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego.

Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 08 listopada 2023 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowę nr 128G/1/2023/RFRD na realizację ww. zadania.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne
 • Podbudowy
 • Nawierzchnie
 • Oznakowanie dróg
 • Elementy ulic i dróg
 • Zieleń drogowa
 • Inne roboty
 • Kanalizacja deszczowa
 • Budowa oświetlenia ulicznego
 • Budowa kanału technologicznego

Celem projektu jest budowa drogi gminnej o długości 0,492 km na terenie Gminy Świecie.

Rozpoczęcie realizacji zadania: 12.09.2023 r.

Całkowita wartość zadania: 1 534 286,16 zł

Wartość dofinansowania: 767 143,00 zł