Przesuwa na górę strony

Budowa placu zabaw przy ul, Żwirki i Wigury w Świeciu

W dniu 24.11.2023 r. Gmina Świecie reprezentowana przez  Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawności Umowę nr PPC/000001/02/D o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do przestrzeni publicznej poprzez modernizację istniejącego placu zabaw przy ul, Żwirki i Wigury w Świeciu i umożliwienie osobom o różnym stopniu sprawności jak i pełnosprawnym korzystanie z miejsc rekreacji i odpoczynku oraz integracji tych osób, poprzez likwidację barier architektonicznych.

Zadanie będzie realizaowane w terminie: 01.03.2024 – 30.11.2024

Wartość zadania: 2 738 890,50 zł

Finansowane ze środków PFRON: 549 996,60 zł