Przesuwa na górę strony
poniedziałek, 04 stycznia 2021

Projekt dla absolwenta z niepełnosprawnością

Projekt dla absolwenta z niepełnosprawnością

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY!

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu “Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.


Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

● Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

● Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;

● Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;

● Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);

● Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

 

Co oferujemy w ramach projektu?

● Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;

● Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);

● Sfinansowanie wybranego kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);

● Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

 

Jakie dokumenty musisz złożyć?

 ● Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);

● Orzeczenie o niepełnosprawności;

● Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

 

REKRUTACJA TRWA W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC!
Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.

Fundacja Znajdź Pomoc

al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska

e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl

tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

 

Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.

Liczba miejsc jest ograniczona – zadzwoń do nas już dziś!

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie

https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/

Absolwent