Przesuwa na górę strony

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Od 29 lutego producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 roku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny i wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których te niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30 proc. plonu.

Więcej informacji można uzyskać na stornie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Autor: red. admin